เกี่ยวกับเรา

หจก.ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 เริ่มประกอบธุรกิจจากการจดทะเบียนในรูปแบบบุคคลธรรมดา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 โดยใช้ชื่อกิจการ “ร้านทุ่งสงสหภัณฑ์” โดยมีคุณศุภเชษฐ์ รอดสีเสน ดำรงตำแหน่งเจ้าของร้าน ดำเนินกิจการจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม ก๊าซทางแพทย์ และวัสดุสิ้นเปลือง ให้กับกลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจของกิจการ SCG

สาขาทุ่งสง

มีจำหน่าย ก๊าซอตสาหกรรม และเครื่องมือช่าง อุปกรณ์สิ้นเปลื่องของโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์เซฟตี้

และเป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายสินค้า และอุปกรณ์เซฟตี้ของแพนกอนลิน

ตั้งอยู่ที่
275 ม.7 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทร. 075-538057

หจก.ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 สาขา ทุ่งสง
หจก.ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 สาขา ทุ่งสง

 

หจก.ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 สาขา สิงหนคร
หจก.ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 สาขา สิงหนคร

โดยดำเนินกิจการเรื่อยมาจนขยายรูปแบบธุรกิจเพิ่มขึ้น มีการรับเป็นธุระจัดหาอุปกรณ์ รับจ้างขนส่งสินค้า ส่งก๊าซอุตสาหกรรม อาทิเช่น ก๊าซออกซิเจน ก๊าซอาร์กอน ก๊าซอะเซทิลีน ให้กับกลุ่มลูกค้าเชฟรอน จำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ช่าง จนขนาดของธุรกิจและจำนวนพนักงานมีเพิ่มขึ้น จึงเปลี่ยนรูปแบบของกิจการมาเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภายใต้ชื่อ “หจก.ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982” จดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 โดยมีคุณศุภเชษฐ์ รอดสีเสน ดำรงตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ นอกจากนี้ยังเปิดสาขาที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาเพื่อรองรับฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการจัดส่งสินค้า และเพื่อเพิ่มลูกค้าในส่วนของภาคใต้ตอนล่างที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น และคาดว่าในปี 2559 ทางหจก.ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 จะขยายรูปของธุรกิจให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ภายใต้นโยบาย “สินค้าที่มีคุณภาพ บริการที่ดีและรวดเร็ว ให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า”

สาขาสิงหนคร

มีจำหน่ายและให้บริการเช่าก๊าซอุตสาหกรรม ก๊าซพิเศษ เช่น AR UHP, AR Hp, N2 UHP, N2 Hp รวมถึงก๊าซไนโตรเจน แบบแพ็คใว้ให้บริการ

สาขา สิงหนคร ตั้งอยู่ที่
10/19 หมู่ 7 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทร. 074-331614