ลูกค้าของเรา

รายนามลูกค้าของหจก.ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 พอสังเขป

บริษัท ไทยโพลิคอนส์  จำกัด(มหาชน)

บริษัท  แอล เอส เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หจก.เรืองสรรค์ เอ็นจิเนียริ่งทุ่งสง

บริษัท ซันเรย์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ซันเทค เอ็นจิเนียริ่ง เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขาทุ่งสง

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขายะลา

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขาปัตตานี

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขานราธิวาส

บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

บริษัท ชัยวันทนา คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท วีเอสพีพี คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

กิจการร่วมค้า เค-ไฮ