บริการของเรา

หจก. ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 ดำเนินกิจการจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม ก๊าซทางแพทย์ และวัสดุสิ้นเปลือง มีการรับเป็นธุระจัดหาอุปกรณ์ รับจ้างขนส่งสินค้า ส่งก๊าซอุตสาหกรรม อาทิเช่น ออกซิเจน อาร์กอน อะเซทิลีน ให้กับกลุ่มลูกค้าเชฟรอน จำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ช่าง ทำให้ หจก. ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 เติบโตและมีประการณ์ด้านความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้าทีต้องดูแลเป็นพิเศษ อย่างเช่น ก๊าซอุตสาหกรรมเหล่านี้

สาขาทุ่งสง
มีจำหน่าย ก๊าซอตสาหกรรม และเครื่องมือช่าง อุปกรณ์สิ้นเปลื่องของโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์เซฟตี้
และเป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายสินค้า และอุปกรณ์เซฟตี้ของแพนกอนลิน
ตั้งอยู่ที่
275 ม.7 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทร. 075-538057

สาขาสิงหนคร
มีจำหน่ายและให้บริการเช่าก๊าซอุตสาหกรรม ก๊าซพิเศษ เช่น AR UHP, AR Hp, N2 UHP, N2 Hp รวมถึงก๊าซไนโตรเจน แบบแพ็คใว้ให้บริการ
สาขา สิงหนคร ตั้งอยู่ที่
10/19 หมู่ 7 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทร. 074-331614