ช่วยเหลือ

มีขอสงสัยเกี่ยวกัยสินค้า หรือบริการของเราสามารติดต่อได้โดยที่ 081-7375371


วิธีการสังซื้อสินค้า

ลูกค้าเลือกดูสินค้าจากหน้าเว็บไซต์ หรือ ลูกค้าอยากได้สินค้า หรือเจอสินค้าอื่นที่ไม่อยูในหน้าเว็บไซต์ของ หจก.ทุ่งสงหภัณฑ์

หลังจากนั้นลูกค้าโทรมาเพื่อสั่ง หรือสอบถามสินค้าที่ต้องการได้ที่ 081-7375371

หรือสามารถติดต่อได้ที่สาขาของ หจก. ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982

สาขา ทุ่งสง ตั้งอยู่ที่
275 ม.7 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทร. 075-538057

สาขา สิงหนคร ตั้งอยู่ที่
10/19 หมู่ 7 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทร. 074-331614